Bằng khen xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng và phát triển

Bằng khen dành cho Doanh nghiệp đá mỹ nghệ Lâm Tạo đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình.

Cập nhật lần cuối:

0912.826.021