Chứng nhận thương hiệu phát triển bền vững lần thứ V – 2015

Hình ảnh bằng khen chứng nhận thương hiệu phát triển bền vững năm 2015 do Báo Người Hà Nội tổ chức và trao giải.

error: Bản quyền thuộc Đá mỹ nghệ Lâm Tạo
0912.826.021