Chứng nhận thương hiệu phát triển bền vững lần thứ V – 2015

Hình ảnh bằng khen chứng nhận thương hiệu phát triển bền vững năm 2015 do Báo Người Hà Nội tổ chức và trao giải.

Cập nhật lần cuối:

0912.826.021