Khu lăng mộ đá Thái Nguyên 12/2013

Mô tả: Dự án lắp đặt công trình khu lăng mộ đá Thái Nguyên được hoàn thành và nhận được nhiều lời khen ngợi từ chủ đầu tư bao gồm nhiều hạng mục đá nhỏ như mộ đá không mái, lan can đá và nhiều hạng mục đá khác như cuốn thư đá, lăng thờ đá.

Kích thước khu lăng: 11m x 8m

Description

lang mo da ninh binh
Khu lăng mộ đá lớn được làm tại Thái Nguyên
0912.826.021